Slávnostné odovzdávanie nových ocenení “Značka kvality SK”