Slávnostné odovzdávanie nových ocenení „Značka kvality SK“